Træningsprogrammer

Hos ABA Supervision er det mig selv, der udarbejder træningsprogrammerne. Forældre og trænere kan efterhånden også deltage i programudviklingen under supervision. Grunden til dette er for at sikre, at programmerne har en høj faglighed og er individuelt tilpasset til det enkelte barn. 

I træningsprogrammerne er der udførlig forklaret, hvordan træningen gennemføres samt hvilke remedier, der er brug for. Der er eksempler på, hvad man skal gøre, hvis barnet ikke responderer, og hvilke forstærkere, der skal bruges i modsatte tilfælde. Programmerne skal helst være så detaljerede, at en erfaren træner kan læse programmet og gennemføre træningen ud fra dette alene. 

Efterhånden som programmer mestres, vil nye programmer komme til. Eksisterende programmer bliver evalueret til hver supervision.

Nederst er der links til eksempler på programmer.