Registrering af adfærd

Jeg har flerårig erfaring med at måle effekterne af interventionerne, og det basale i ABA Supervison er at registrere adfærd ved hjælp af data og herved kunne følge udviklingen, eventuelt ved hjælp af grafer. Man kan vælge at tage data på al træning eller på dele af træningen. Man kan måle intensitet af adfærd, varighed, antal forekomster, adfærdsprodukter m.m.

Registrering og dokumentation er et vigtigt værktøj i arbejdet med børn, da man uden registrering ikke har grundlag for at bedømme, om træningen har effekt. Desuden kræver de offentlige myndigheder (diverse kommuner) også dokumentationen for effekten af hjemmetræningsprogram.

Til højre er der eksempler på registreringsark samt eksempler på grafiske fremstillinger af adfærd.