Opstart hos ABA Supervision

Det første, der skal ske, er, at der laves en kortlægning over de færdigheder, barnet har; her svarer forældrene på op til 1000 spørgsmål om barnets færdigheder. Kortlægning sendes til supervisor, som ud fra denne laver forslag til mål. På næste supervisionsmøde træner supervisor med barnet og ser, hvordan målene, der er sat, passer til barnet, og hvordan progressionslinjerne fremad skal ligge. Træningsprogrammer skrives af supervisor, og der superviseres i alle træningsprogrammerne ved at supervisor viser, hvordan øvelserne skal trænes og vejleder forældre og trænere i at gennemføre dem.

  1. Kortlægning af færdigheder
  2. Supervisor kommer med forslag til mål
  3. Supervisor tester mål
  4. Træningsmappe etableres af supervisor
  5. Hele teamet får supervision på alle programmer

Hvor ofte er der supervisionsmøde? Vi mødes en gang om ugen. Det kan til tider være mere, hvis der er et behov for det (f.eks. hvis en ny træner bliver ansat eller når der skal trænes toilettræning). Det er barnets behov, der styrer dette.

Hvem skriver programmerne? Det gør supervisor (med mindre forældrene specifikt ønsker at lære at skrive dem selv eller ønsker, at trænerne skal lære dette).

Referat fra supervisionerne: Dette står forældrene selv for. Det anbefales, at man tager video under supervisionerne – både for at dokumentere fremgang hos barnet, men også for at kunne huske træningen.

Netværk: Hvis man ønsker det, kan supervisor skabe et netværk til andre familier, der hjemmetræner.

Bedsteforældre og andre nærpersoner: Hvis man ønsker det, kan man invitere bedsteforældre og andre nærpersoner med på supervision.

Trænere: Jeg har fra tid til anden unge mennesker, der henvender sig til mig, fordi de gerne vil arbejde som trænere.

Over tid vil der måske blive brug for færre timer (afhængig af barnets funktionsniveau). Dette bliver supervisor og forældre enige om i fællesskab.