ABA Supervision tjenester til forældre, institutioner og kommuner

ABA Supervision er et enkeltmandsfirma bestående af Mette Have Sørensen, som udbyder supervision tjenester indenfor ABA træning og ABA analyse til forældre, institutioner og kommuner. Supervisionen er baseret på anvendt adfærdsanalyse. Målet er, at børn med autisme eller med diverse indlæringsproblemer skal have stimuli, oplæring og behandling med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Kontakt os
Kontakt os

Adfærdsanalyse med børn, unge og voksne

Jeg har meget lang erfaring inden for adfærdsanalytisk arbejde med børn, unge og voksne med varierende diagnoser.

Jeg flyttede til Norge i 1998, hvor jeg stiftede bekendtskab med det adfærdsanalytiske miljø, og her arbejdede jeg frem til 2009. Jeg har været ansat på dagcentre for voksne mennesker med udviklingshæmninger og andre diagnoser, i ungdomsboliger med unge med autisme, som privat aflaster for kommunen samt ved institut for anvendt adfærdsanalyse.

Jeg har været på adskillige seminarer for adfærdsanalyse samt flere workshops i Polen.

Det gennemgående træk har hele tiden været adfærdsanalyse. Derudover afsluttede jeg den norske verneplejeruddannelse i 2005.

Efter jeg flyttede til Danmark i 2009, er jeg startet som ABA-supervisor og har bygget videre på min uddannelse med en kandidat inden for anvendt adfærdsanalyse. Denne afsluttede jeg i 2013.

Positiv forstærkning

Jeg benytter mig af positiv forstærkning i mit adfærdsanalytiske arbejde. Jeg forsøger at arrangere gode forstærkningsbetingelser for at skabe god adfærd.

Registrering af adfærd

At registrere adfærd er et vigtigt værktøj i arbejdet med børn. Uden registrering har man ikke grundlag for at bedømme, om træningen har effekt. 

ABA Trænings

Jeg udarbejder selv mine træningsprogrammer, og jeg sikrer, at programmerne har en høj faglighed og er individuelt tilpasset til det enkelte barn.

Principper fra anvendt adfærdsanalyse

Når man har et hjemmetræningsprogram og vælger at basere det på principper fra anvendt adfærdsanalyse, betyder det, at man vælger at fokusere på de ting, barnet gør rigtig.

Man fokuserer på det positive. Man er nødt til at arbejde med de ting, barnet ikke mestrer, men man starter altid på et niveau, hvor barnet vil mestre så meget af træningen, at det føler sig succesfuld.

ABA Supervision bruger udelukkende errorless learning, hvor der ikke gives nogle konsekvenser på barnets fejlslagne forsøg. Alternativet til dette er, at man siger nej eller forkert, når barnet ikke gør det, der forventes – dette er den gængse tilgang.

Grunden til, at ABA Supervision foretrækker errorless learning, er, at der ikke kan påvises en betydelig større effekt af at straffe forkerte responser (der er enkelte undtag).

Når man modtager supervision fra ABA Supervision, er målet at give alle i teamet omkring barnet en grundlæggende forståelse af adfærdsanalyse samt en indgående forståelse af de træningsprincipper, der bruges i arbejdet med barnet.

Der superviseres både i brugen af Discrete Trial Training, hvor grundlæggende færdigheder trænes meget systematiseret op. Der superviseres i Natural Environment Training, hvor der trænes i naturlige situationer, og træningen udspringer mere fra barnets interesse. Der superviseres i Incidental Teaching, som har fokus på at arrangere gode betingelser for, at sprog skal forekomme og udvikles.

Desuden holder jeg mig faglig opdateret via fagfællevurderede tidsskrifter, seminarer rundt om i verden samt via samarbejde med andre fagfolk i Europa.

Netværk

ABA Supervision samarbejder med andre supervisorer i Danmark, og jeg har et bredt adfærdsanalytisk netværk i Europa.

Kurser

ABA Supervision er interesseret i at udvikle faglig kompetence, og jeg tilbyder kurser i adfærdsanalyse.

Portal

Man kan også finde ABA Supervision på den fælles supervisor-portal: ABAdanmark.